Pantun Lambaian Teluk

Karya: Norgadis Labuan

Dialog Teluk dari Labuan,
Dirintis oleh PERWILA Labuan,
ASTERAWANI terpikat terus berkenan,
Lantas dibuat di Bandar Seri Begawan.

Setelah Brunei berdialog bersastera,
Limbang pula meneruskan karya,
Berkampung di sana membawa sejahtera,
Badan Seni Budaya cukup bergaya.

BAHASA pula ada cerita,
Tak mau terlepas berdialog bersama,
Kota Kinabalu tempat melangsungkan acara,
Sungguh gemilang amat terasa.

MBSS Sabah penuh semangat,
Di Pekan Sipitang dialog dibuat,
Penulis, pengarang, jauh dan dekat,
Karyawan, budayawan penuh beradat.

Bukan dipugai, dipukau, disantau,
Lambaian teluk membawa ke sini.
Teluk Pemangkin Persaudaraan Serantau,
Tema dialog teluk ke VI ini.


November 2008
Buku Aturcara Sempena DITEL VI 2008)

0 ulasan: